Czech Business Association of Canada
Chairman's message
Board of Directors
Events
membership
Business opportunities
Czech and Slovac Business
News
Links
Code of Conduct
Contact us

Home Page


Canadian flag                    Czech flag


Ceská obchodní asociace je organizace, která se zabývá vytvárením oboustraných obchodních a investicních príležitostí pro firmy v Ceské republice a Kanade.

Z HISTORIE:
Ceská obchodní asociace v Kanade má svuj puvod jako pobocka cesko-kanadské obchodní komory v Alberte. Ta byla založena v roce 1995, jako organizace zprostredkující kontakty mezi jednotlivci a firmami v oblasti cesko-kanadského obchodu. Po svém osamostatnení v roce 1999 vytvorila albertská pobocka novou instituci, jenž byla nazvána Ceská obchodní asociace pro západní Kanadu, s cílem vytváret a propagovat obchodní vztahy mezi Kanadou a Ceskou republikou v západní Kanade. V roce 2004 asociace zmeníla své jméno na Ceskou obchodní asociaci pro Kanadu, aby presneji formulovala celokanadský organizacní program svých clenu a veškerých obchodních aktivit. • propagovat ceské výrobky a služby v Kanade a v USA • podporovat zahranicní investory v Ceské republice a v Kanade • pomáhat kanadským firmám pri mapování a hledání možností odbytu pro jejich výrobky v Ceské republice • nabízet svým clenum vzdelání, informace a príležitosti, týkající se mezinárodnío obchodu • pomáhat svým clenum pri hledání obchodních partneru • navazovat obchodní styky se zástupci vlád Ceské republiky a Kanady.

SLUŽBY:
• umožnení prístupu k obchodním informacím (obchodní a investicní príležitosti) • organizování obchodních misí a zarizování obchodních akcí • zprostredkování vládních styku (na všech stupních Ceské a Kanadské vlády) • styky s dalšími obchodními organizacemi • propagace na internetu • semináre týkající se mezinárodního obchodu • vytvárení príležitostí a organizace spolecenských událostí za úcelem navázání vzájemných vztahu

Poznámka: Nekteré služby jsou spojeny s nominálním poplatkem.


More Czech news...


Calgary
Toronto
Montreal
VancouverMore Canadian news...

Home
Chairman's Message    Board of Directors    Events
Membership    Business opportunities    Czech and Slovak Business
News    Links    Code of Conduct    Contact us
Administrator Interface
  Make Website
 

CODE of CONDUCT, HEALTH and SAFETY, and INDEMNITY. The board of directors of the Czech Business Association of Canada (“CBAC”) is committed to the concept of health and safety of its members and participants in all their activities. The activities organized by the CBAC are conducted in accordance with all relevant by-laws and regulations known to the board members. However, all members and participants should be aware that their participation in CBAC activities is solely at their risk and shall indemnify all members of the CBAC board from any liabilities and/or lawsuits.